Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Angående avdelningarnas årsmöten och coronaviruset

TULL-KUST Med anledning av situationen med coronaviruset vill vi gå ut med information till avdelningarna

Text: Joakim Lagergréen

— Uppdaterad 14 apr. 2020

Många av förbundets avdelningar har planerat årsmöten inom de kommande veckorna. Med anledning av den uppkomna situationen med Coronaviruset vill förbundet upplysa om att det enligt stadgarna finns möjligheter till lösningar.

Enligt förbundets stadgar ska årsmöten vara genomförda innan mars månads utgång. Det finns också möjlighet att till förbundsstyrelsen begära dispens om att senarelägga årsmötet. 

Avdelningarna kan också genomföra årsmöten via video- och telefonuppkoppling.

Viktigt är att om man känner sig sjuk och riskerar att smitta ska man inte fysiskt närvara vid avdelnings årsmöte. 

För att ta del av de senaste rekommendationerna om större samlingar från Folkhälsomyndigheten klick här.