Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Västerlånggatan

26 – 28 november i Stockholm

TULL-KUST Den 26 – 28 november håller TULL-KUST Förbundsråd, Tullråd och Kustråd i Stockholm

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 17 dec. 2018

FÖRBUNDSRÅD TULL-KUSTs budget för 2019 ska behandlas.
En motion har inkommit från Arlandaavdelningen till Förbundsrådet och den handlar om förslag att arbetsgivaren erbjuder vaccination till medarbetare i yttre tjänst. En punkt på dagordningen är information om GDPR och ett GDPR-ombud som TCO har anställt är inbjuden till rådet.

TULLRÅD På dagordningen denna gång är bland annat de pågående löneförhandlingarna för att sluta ett lokalt kollektivavtal Rals 2018, olika villkorsfrågor och rapporter från nationella huvudskyddsombudet, Uniformsgruppen och FUF/​förhandlingsgruppen för utbildningsfrågor. Från arbetsgivarsidan är Charlotte Svensson, gd, Fredrik Holmberg, öd, och Beatrice Rodin, förhandlingschef inbjudna.

KUSTRÅD Under Kustrådet kommer vi fortsätta arbetet med planeringsnormer som påbörjades vid förra tillfället vi träffades i september. Vi kommer även diskutera RALS, det blir en rapport från strategiforum och arbetet med verksamhetsplan för 2019. Den första dagen gästar gd Therese Mattsson och öd Anders Kjaersgaard.