Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

PA GRANSEN2020 4

Nytt nummer av GRÄNSEN

TULL-KUST I dagarna har nr 4 2020 av GRÄNSEN förhoppningsvis nått alla medlemmar

Text: TULL-KUST

I detta årets sista nummer kan Du läsa Förbundsordförande Johan Lindgrens ledare, där han reflekterar över omställning som ett återkommande ord dels utifrån den pandemi som präglat allas vår vardag men även inom Tullverket som genomgår en omorganisation och på arbetsmarknaden med LAS-förhandlingarna. De bägge rådens ordföranden Ulf G Persson och Klas Johansson skriver om utmaningarna och aktuella frågor inom respektive verksamhetsområde. Därutöver artiklar med såväl kust- som tullperspektiv. 

En digital version finner du vi följande länk På Gränsen Nr 4/2020