Hem Logga in Sök

”Det självklara valet.”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Förbundsråd 26 28 November 2018

Kongress och Förbundsråd

I stadgarna för TULL-KUST anslås att ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år. Extra kongress kan hållas vid särskilt behov, och sammankallas av Förbundsstyrelsen.

Extra kongress kan även sammankallas av Förbundsstyrelsen, om avdelningar som representerar minst 50 % av medlemmar så begär. 

Till detta hålls en gång per år Förbundsråd, bestående av Kustråd, Tullråd och Förbundsstyrelsen. Förbundsrådet är rådgivande till Förbundsstyrelsen, och beslutar om årsbudgeten inom kongressbeslutets ramar. Förbundsrådet ska behandla inkomna motioner och vid behov förrättas även kompletteringsval till Förbundsstyrelsen.

Som medlem, klubb, sektion och avdelning har man rätt att varje år inkomma med motion. Under kongressår behandlas dessa av kongressen, i övriga fall av årets förbundsråd.

TULL-KUST kommer att hålla sin tionde kongress 2019 i Stockholm/​Sollentuna 22 – 24 oktober. All skriftlig dokumentation kommer att läggas ut här för våra medlemmar. 

Allt material från Kongress 2015 finner du här:
KONGRESSEN 2015

Beslut om ny förbundsstyrelse på Kongress 2015 blev:

Förbundsordförande: Johan Lindgren
1:e vice förbundsordförande: Joakim Lagergréen
2:e vice förbundsordförande: Peter Martinson
Ledamot Tull: Lena Larsson
Ledamot Kust: Klas Johansson
Studieorganisatör: Åsa Gunnheden
Revisorer: Britten Källberg och Robert Bäck
Revisorssuppleanter: Therese Björneskog och William Govik
Redaktionskommitté: Annette Sandström och Patrik Helgesson

Under Kongressen fattades även beslut om nya stadgar och ett nytt handlingsprogram. Övriga beslut fattade på kongressen finns att tillgå i kongressprotokollet.